Bel ons: 013 - 534 60 23

Verbod bestrijdingsmiddelen, wat nu?

Sinds medio maart geldt er een verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding en halfverharding.
Het verbod geldt voor alle middelen, ook voor de zogeheten laagrisicomiddelen! 
De voornaamste reden is het voorkomen én terugdringen van de verontreiniging van het oppervlaktewater en grondwater.  

Er zijn alternatieven, maar men zal moeten gaan accepteren dat verhardingen, in welke soort dan ook,
niet altijd 100% onkruidvrij meer zullen zijn; De alternatieven zijn o.a.:
Mechanisch borstelen: bestrating beschadigd, schade door rondviegend veegsel.
Infrarood: rond objecten, langs randen en in hoeken is moeilijk onkruid te bestrijden.
Branden met lans: verhoogt de kans op brand en brandschade.
Strooien van zout, azijn en chloor: Deel komt weer in het rondwater terecht.
Heetwatertechniek: er moet voldoende watertoevoer zijn.

Warmwatertechniek voldoet echter wel aan het best gestelde doel.
Alle methoden moeten meerdere keren per jaar worden aangepast. 

Laten we proberen op langere termijn te denken;
- Schoon oppervlaktewater en schoon grondwater zijn van levensbelang.
- Voorkomen is beter dan genezen.
- Kies -daar waar het kan- voor minder bestrating, waterafvoer gaat beter.
- Regelmatig de bestrating 'gewoon' vegen.
- Beginnend onkruid meteen even uitplukken.

Zo is het een prima manier om uw 'stoepje' toch schoon te houden! Succes!

(Geschreven door Theo van Amelsfoort
De tuinkalender, Tuin en meer,
uit De Uitstraling Jaargang 8 week 25 2016
Magazine voor Goirle / Riel.)

 

Geplaatst op: 05-07-2016
Nieuws overzicht