Bel ons: 013 - 534 60 23

Hergebruik PFAS-houdende grond.

Sinds enige tijd is het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond van kracht.
Dit betreft een besluit over het afvoeren en transporteren van grond.

Wij hebben ook het bericht ontvangen van erkende afvalverwerkers en/of grondbanken dat zij alleen nog partijen grond en baggerspecie accepteren als daarbij kwaliteitsgegevens worden aangeleverd. Dat betekent dat alle partijen grond -
die vrijkomen uit werken en afgevoerd worden naar deze verwerkers - eerst geanalyseerd moeten worden.

Het volledige tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond dat de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 8 juli jongstleden naar de Tweede Kamer heeft verzonden, vindt u op de VHG-website.

Voor ons, als bedrijf, houdt dit in, dat wij niet zomaar grond mogen verplaatsen van de ene naar de andere plek, zonder dat er vooraf een keuringsrapport over uitgeschreven is met een soort van 'schone grond' verklaring. Hier moet een andere organisatie voor worden ingeschakeld. U begrijpt dt dit tijd, en onkosten met zich mee gaat brengen.

 

Geplaatst op: 23-08-2019
Nieuws overzicht