Bel ons: 013 - 534 60 23

Meer over energetische tuinen

Energetische tuin aanleggen

In 2014 zijn wij begonnen met het ontwerpen en aanleggen van energetische tuinen,
daarvoor hebben wij 30 jaar 'gewone' tuinen ontworpen en onderhouden.

Om u wat meer duidelijkheid te kunnen geven over energetische tuinen hebben wij onder 'Projecten'  enkele foto's van energetische tuinen geplaatst met een beknopte uitleg. Op deze manier kunt u zien wat wij al hebben ontwikkeld en wat u van ons kan verwachten. Doordat deze tuinen pas zijn aangelegd, is de beplanting uiteraard nog niet volgroeid. Wij wilden u echter deze beelden niet onthouden.

Energetische tuin

 

Wateraders.

Een waterader is een laag van water in de grond die kan stromen maar dat is niet noodzakelijk. Ze kunnen ontstaan
op een plek doordat ze ruimte vinden, of, doordat er een verandering heeft plaats gevonden in de bodem. 
Een stromende waterader ontstaat doordat regenwater door de oppervlakte naar een ondoordringbare grondlaag doordringt. 
Een waterader is geen kanaal of buis, maar een vrij dun laagje water dat EM (Elektro Magnetische) velden vormt,
die zich uiten in vrij smalle straling van binnen in de aarde naar buiten toe. 
Wateraders verschillen naar breedte, kracht en diepte.
Hoe dieper de waterader, hoe groter het stralingsveld aan de oppervlakte, omdat de stralingen door verscheidene breukvlakken heen moeten waarbij men schuine vectoren krijgt. Wateraders op zich zijn niet ziekteverwekkend, maar ze nemen onderweg wel allerlei frequenties of gassen mee. (Radon gas, zie uitleg hieronder).Elektro Magnetische velden.
Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een bewegende lading of door veranderende elektrische velden, zoals nabij een draad waar wisselstroom doorheen loopt. Als  de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we over 'elektromagnetische velden'. 
Elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor, onder andere door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen. Elektromagnetische velden kunnen ook kunstmatig worden opgewekt door activiteiten van mensen. De effecten die elektromagnetische velden op het lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of neemt het lichaam energie op waardoor het opwarmt. Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten.

Radon gas.
Radon gas is een radioactief gas dat vrijkomt uit de bodem. Waar komt radon gas vandaan? Radon gas komt van nature in de bodem voor. Dit gas komt het meest voor in een steenachtige bodem. Bouwmaterialen zoals beton, gips, cement en bakstenen worden gemaakt met grondstoffen uit de bodem. Daardoor komt ook uit bouwmaterialen, en zelfs natuursteen, radon gas vrij. Doordat in Nederland de meeste huizen zijn gebouwd op zand of veengrond is hier het radonpercentage relatief laag, vergeleken bij onze buurlanden. Van heel Nederland is het percentage radon gas in Limburg het hoogste. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de steenachtige bodem in dit gebied. Radon gas is kleurloos en ruikt u niet. In de buitenlucht vervliegt het snel maar in en onder uw woning, in de kruipruimte, kan het zich ophopen. En, zoals u zich kunt voorstellen bij een radioactieve stof, is dit niet bevorderlijk voor uw gezondheid.